Het is zonder twijfel de meest succesvolle herintroductie van een verdwenen diersoort in Nederland: het terugbrengen van de bever. Dat gebeurde voor het eerst in de Biesbosch bij Dordrecht, waarmee de stad meteen de onofficiële beverhoofdstad van Nederland is.

Foto: Wikipedia

Bever (foto: Per Harald Olsen op Wikipedia)

In het waterlandje dat Nederland is, voelt de bever zich thuis. Ondanks alle bebouwing is er genoeg natuur en hout aanwezig om de dingen te doen waar de dieren gelukkig van worden, zoals boomscheuten eten, burchten bouwen en dammen aanleggen. Maar dat is niet altijd zo geweest. In de achttiende en negentiende eeuw wordt er nog stevig gejaagd op de bevers.

Bevergeil
Vooral de vacht van het knaagdier is populair. Ook een speciale stof die de bever achterlaat om zijn territorium af te bakenen, bevergeil, is gewild. Het zou werken als medicijn. Ook wordt het middel verwerkt in parfums. Daardoor zijn er aan het begin van de negentiende eeuw nog maar een paar bevers over.

Uitgeroeid
In het najaar van 1826 vaart een visser de rivier de IJssel op, vlakbij Zwolle. Hij ziet een groot waterdier naar zijn boot zwemmen en denkt dat het een otter is. De dieren zijn in die tijd de grootste concurrenten van de vissers, omdat ze zelfs vissen roven uit netten. De visser pakt zijn vaarboom en slaat het dier op zijn kop. Kort daarna blijkt het slachtoffer niet een door de visser gehate otter te zijn, maar een bever. Het is dan de laatste van Nederland.

Het duurt daarna meer dan 150 jaar voordat er weer bevers rondzwemmen in de Nederlandse rivieren. Pas in de jaren tachtig wordt er voor het eerst weer gesproken over het terugbrengen van de houtknagers.

Een proef van vijf jaar
In 1987 komt er weer belangstelling voor het terugbrengen van de bevers. Minister Gerrit Braks van Landbouw laat weten dat er een proef komt van vijf jaar met bevers in het Biesboschgebied bij Dordrecht. Ze worden uitgezet in de Zuidwaard, dat onder het beheer valt van Staatsbosbeheer.

Dat plan valt niet bij iedereen in goede aarde. Mensen maken zich meteen zorgen over de schade die de bevers kunnen aanrichten voor de mens. Braks laat weten dat Staatsbosbeheer alle schade zal herstellen.

Een paar maanden later wordt er meer duidelijk over het plan. Het gaat om ongeveer zestig bevers, which are released in our country. The World Wildlife Fund pays 25.000 guilders to buy the beavers in Germany. Niets kan de herintroductie van de dieren nog tegenhouden. Een datum voor de uitzetting wordt vastgesteld: 25 oktober 1988.

Minister Braks mag de beestjes laten gaan. “Het was in ieder geval heel vroeg”, herinnert de minister zich tijdens het 25-jarig jubileum van de vrijlating. “Het was ook koud en kil. Ik heb die kist toen samen met iemand daar neergezet en toen mocht ik het luik opentrekken om die bevers de vrijheid te geven.”

De bevers zijn afkomstig uit het Elbegebied in de toenmalige DDR. De eerste acht dieren zijn een dag eerder vanuit Oost-Duitsland op transport gezet. Mensen hebben al beverburchten in elkaar gezet, zodat de bevers een plekje hebben om te leven.

Then the shutters open. Beavers come out slowly. They look around and then go into the water.

Tussen 1988 en 1992 , a total of 42 beavers plotted in the Biesbosch. Also in nature Flevoland some rodents are released. They eventually managed to escape from the area, but do it according to Forestry Commission fine in the wild.

Graph - BeverBeverbaby’s
Beavers off is fun, but it is intended that there be little beavers. This can only prove that it really goes well with the animals. A year later comes the news that there will soon beavers swimming around in the Biesbosch.

But there is quite a side note. Baby beavers are not begotten in the Biesbosch. The mother is pregnant when she is deported.

In the early years, there is not only positive news about the gnawing critters. Many animals will not survive. There does not seem to be enough food in the area, so the beavers have to travel vast distances. The population is growing, but slowly. A decade later, there are about a hundred beavers in the Biesbosch.

Makker en Moek
The most famous beavers in the Biesbosch are Buddy and Moek. In marked contrast to most beaver, they come in a fenced area of ​​about one hectare, besides the Biesboschcentrum the Baanhoekweg in Dordrecht. There is a castle, where people can look in through a window. Beavers are a true attraction, even though they show themselves only in the protection.

In 1991, The beavers are more than a year in the 'reserve', Buddy escape and Moek. There was a hole in the fence. Only Buddy is found. Moek remains traceless. The remained beaver gets a new companion: Mieneke. They escape together one more time, but pay for itself.

After a few years and keep Buddy Mieneke art castle for considering and build their own castle. Bever Babies do not come, making the idea arises that is not possible, Buddy male, but a female.

Fate

The killed beaver Mieneke. She had fallen under a tree, omgeknaagd by beaver Buddy. PHOTO: Biesboschcentrum Dordrecht

More than ten years later, fate strikes. Buddy gnaws a tree and lands on Mieneke. Who survives the blow.

(In the radio interview goes Biesboschcentrum there from the victim's Buddy. That turns out to be Mieneke)

In 2006 also dies Buddy. Both animals were nearly twenty years and that's old for a beaver. There will then new beavers, but they never reach the popularity of Buddy, Moek en Mieneke.

Too much
Outside the fence Biesboschcentrum doing fine with the beavers. There are now hundreds, in the Biesbosch, Flevoland and Gelderland. In its South Holland 'dozens' beavers. They are seen in Krimpenerwaard, in Gorinchem in the center of Dordrecht.

It is even so well at a given moment that there are too many possible Bevers. If conservationists not intervene, it can, after 2030 two thousand are, with all its consequences.