Trijntje, de oudste mens van Nederland

Als in 1997 de voorbereidingen bezig zijn voor de aanleg van de Betuwelijn, mogen archeologen ook de bodem doorzoeken. Wat ze daar vinden is van archeologisch onschatbare waarde. Er worden de overblijfselen...

Preken in een timmerfabriek

Gespleten gezinnen, verscheurde vriendschappen en predikanten die hun huis kwijtraken. De samenvoeging in 2004 van de hervormde, gereformeerde en lutherse kerk tot PKN gaat niet altijd zonder slag of stoot....

Heilig vuur stookt regio op

Grote delen van de regio krijgen rond het midden van de achttiende eeuw te maken met een heuse hype, de zogeheten Nijkerkse beroeringen. Reizende predikers en dominees werken in tientallen dorpen en steden zo...

1813: De Fransen blazen de aftocht

Na jaren van Franse overheersing is Nederland het zat. Steeds breder leeft de wens om weer een eigen bestuur te hebben. Als de Franse keizer Napoleon in 1812 in Rusland wordt verslagen, zwelt de anti-Franse...

De brand die Ottoland voorgoed veranderde

Het rustieke dorpje Ottoland in de Alblasserwaard wordt op 28 februari 1986 opgeschrikt door een ongekend inferno. Er ontstaat brand in een schuur bij de Vlietebrug en de vlammen grijpen razendsnel om zich...

Franse troepen trekken over het ijs

Na de revolutie van 1789 verklaart Frankrijk de oorlog aan Pruisen en Oostenrijk. Het zuiden van Nederland hoort bij Oostenrijk en belandt midden in het strijdgewoel. In 1793 lukt het nog om een inval van het...